top of page

Kursy dla młodzieży

przygotowani na życie

KURSY NASTAWIONE NA KOMUNIKACJĘ ALE RÓWNIEŻ PRZYGOTOWUJĄCE

DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY, MATURY I EGZAMINÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

Kursy dla młodzieży : Service

DOBRE KURSY TEENS - JĘZYK ANGIELSKI I NIEMIECKI

W klasie

DOBRA METODA TEENS

GRUPY MAX DO 8 SŁUCHACZY

Na kursach dla młodzieży dominującym elementem metody, tak jak w innych grupach wiekowych, jest podejście komunikacyjne, które koncentruje się na zdobyciu biegłości językowej i swobody wypowiadania się dzięki bogatym interakcjom w języku obcym – na lekcji i poza nią. W sposób dla młodego słuchacza atrakcyjny, motywujący i efektywny dbamy o rozwój wszystkich sprawności językowych  i łączymy go ze stopniowym przygotowaniem do egzaminów – tych w szkołach publicznych (egzamin ósmoklasisty i matura) oraz międzynarodowych certyfikatów (np. B2 First for Schools). Dzięki Dobrej Metodzie młody słuchacz nie tylko rozwinie wszechstronnie swój potencjał językowy, ale również kompetencje zwane kluczowymi umiejętnościami XXI wieku (m. in. krytyczne myślenie, umiejętność rozwiązywania problemów, współpracy, efektywnej komunikacji, analizy i oceny informacji, ciekawość świata).

Praca zespołowa

KURSY I CENNIK

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO ZAJĘĆ W CENIE KURSU (DOTYCZY KURSÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO)

KURS TEENS

***

Stacjonarnie lub ONLINE do wyboru: kurs języka angielskiego dla młodzieży szkolnej od 7 klasy Szkoły Podstawowej

Poziomy: od A2+ do C1

Wymiar godzinowy: 120 x 45 min. (4 x 45 min. w tygodniu) - 2500 zł (po rabacie 2250 zł)

Dodatkowy komponent egzaminacyjny w grupach ósmoklasistów (A2+ i B1)

Stacjonarnie lub ONLINE do wyboru: kurs języka niemieckiego dla młodzieży szkolnej 7 i 8 klasy Szkoły Podstawowej

Poziomy: A1 (utrwalenie materiału szkolnego)

Wymiar godzinowy: 60 x 60 min. (1x 120 min. w tygodniu) - 1800 zł (po rabacie 1300 zł)

KURS TEENS MATURA PODSTAWOWA/ROZSZERZONA

***

Stacjonarnie lub ONLINE do wyboru: kurs języka angielskiego przygotowujący do zdania egzaminu maturalnego

Poziomy i wymiar godzinowy:

B1 50 x 60 min. (1 x 120 min. w tygodniu) - 1700 zł (po rabacie 850 zł)

B2 100 x 45 min. (1 x 180 min. w tygodniu) - 2200 zł (po rabacie 1100 zł)

 

NIEMIECKI A1
MATURA 2022
bottom of page