top of page

EGZAMINY TOEIC W DOBREJ SZKOLE

TOEIC BRIDGE

EGZAMIN ORGANIZOWANY

DLA OSÓB NA POZIOMIE OD A1 DO B1

TOEIC® Bridge, to rzetelna i trafna metoda oceny, sprawdzająca znajomość języka angielskiego, osób które dopiero zaczęły naukę języka angielskiego, w zakresie rozumienia ze słuchu i czytania na poziomie od początkującego do średniozaawansowanego. Celem tego egzaminu jest poznanie poziomu zaawansowania zdającego i wskazanie kierunków dalszej nauki oraz pomiar przyrostu wiedzy w trakcie nauki.

 

Przebieg egzaminu:

 Egzamin jest testem wyboru i składa się ze 100 pytań testowych, podzielonych na dwie części: Listening Comprehension (rozumienie ze słuchu) oraz Reading Comprehension (czytanie).

Egzamin trwa 1 godzinę zegarową.

Sekcja 1: Rozumienie ze słuchu (z wykorzystaniem nagrań), zawierające pytania typu:

interpretacja fotografii,

zadania typu pytanie-odpowiedź, krótkie dialogi.

Ta sekcja obejmuje 50 pytań i trwa 25 minut.

 Sekcja 2: Rozumienie tekstu pisanego, w tym:

 uzupełnianie zdań,

test rozumienia tekstu pisanego.

Ta sekcja obejmuje 50 pytań i trwa 35 minut.

 

Wyniki egzaminu prezentowane są na skali punktowej od 20 do 180 punktów.

Dlatego też, egzaminu nie można nie zdać.

 

Dodatkowo, egzamin określa na skali od 1 do 3 poniższe umiejętności językowe:

Functions: umiejętność identyfikowania zamiaru, z jakim zwraca się do nas rozmówca;

Listening Strategies: umiejętność słuchania ze zrozumieniem i skupienia na istotnych informacjach;

Reading Strategies: umiejętność czytania ze zrozumieniem, wychwytywanie istotnych informacji w tekście;

Vocabulary: znajomość słownictwa i rozpoznawanie ich znaczenia w kontekście;

Grammar: znajomość znaczenia i użycia form gramatycznych.

Po otrzymaniu wysokiego wyniku na egzaminie Bridge słuchacze są gotowi do przystąpienia do egzaminu TOEIC®.

 

Uznawalność

 TOEIC Bridge jest stosowany przez liczne firmy i instytucje, przede wszystkim, aby określić poziom zaawansowania osób, które niedawno rozpoczęły naukę i chciałyby mierzyć swoje postępy uznanym i obiektywnym egzaminem.

 

Wśród użytkowników TOEIC Bridge znajdują się szkoły językowe, szkoły wyższe oraz firmy i instytucje, w których znajomość języka angielskiego jest wymagana na poziomie ‚umożliwiającym komunikację’, czyli na przykład w handlu (personel sklepów i supermarketów) lub w armii na niższych szczeblach kariery wojskowej.

 

Egzamin jest doskonałym narzędziem dydaktycznym, umożliwiającym określenie poziomu zaawansowania oraz skupienie się na umiejętnościach językowych, które wymagają poprawy. W szczególności może zostać wykorzystany przez:

 

Osoby pracujące, które potrzebują podstawowej znajomości języka angielskiego w miejscu pracy,

Uczniów na początkowych etapach uczęszczania na kursy językowe,

Szkoły średnie i techniczne, jako obiektywne narzędzie pomiaru umiejętności językowych

Działy związane z zarządzaniem zasobów ludzkich w celu przygotowania programów szkoleniowych wewnątrz firmy oraz do pomiaru rozwoju kompetencji językowych w trakcie trwania szkoleń

TOEIC Bridge i CEFR (Common European Framework of Reference)

 

Wyniki egzaminu TOEIC Bridge odnoszą się do poziomów Rady Europy w następujący sposób:

 A1 = 92+

A2 = 134+

B1 = 170+

Terminy egzaminów

 Egzaminy TOEIC Bridge są organizowane na żądanie na terenie całej Polski. Więcej informacji udzielają ośrodki egzaminacyjne ETS i biuro ETS w Polsce.

 

Czas oczekiwania na wyniki

 

Maksymalnie 10 dni roboczych

 

Koszt egzaminu

 

Cena egzaminu to 365 złotych

(egzamin, raport wyników i Certyfikat TOEIC Bridge)

Cena egzaminu dla Słuchaczy kursów grupowych 2021/2022 w Dobrej Szkole:

JEDYNE 100 ZŁ

 

Każdy zdający egzamin TOEIC Bridge otrzymuje certyfikat w formacie A4.

SKORZYSTAJ Z LIMITOWANEJ OFERTY!
KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
(POZIOMY OD A1 DO C1)
Z CERTYFIKATEM MIĘDZYNARODOWYM TOEIC ZA JEDYNE 100 ZŁ

CENA PODSTAWOWA KURSU: 2500 ZŁ
RABAT DO 30.09.2022: 250 ZŁ

CENA PO RABACIE:

2250 ZŁ

OFERTA LIMITOWANA - OGRANICZONA LICZBA MIEJSC W GRUPACH
MOŻLIWOŚĆ PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU I OTRZYMANIA CERTYFIKAU TOEIC ETS GLOBAL MAJĄ WSZYSCY SŁUCHACZE POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA 
KURSÓW GRUPOWYCH 2022/2023

TOEIC LISTENING&READING

EGZAMIN ORGANIZOWANY

DLA OSÓB NA POZIOMIE OD B1+ DO C1)

TOEIC (Test of English for International Communication)

 

Certyfikat TOEIC został stworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie świata biznesu na rzetelny i obiektywny test znajomości języka angielskiego w kontekście pracy w międzynarodowym środowisku. TOEIC® jest zatem egzaminem skupionym na testowaniu biegłości posługiwania się językiem w biurze, podczas spotkań, negocjacji czy podróży służbowych. Rocznie, do egzaminu podchodzi ponad 6 000 000 kandydatów na całym świecie.

 

Uznawany przez ponad 14 000 wiodących firm, korporacji i organizacji w 160 krajach egzamin TOEIC® jest egzaminem sprawdzającym znajomość języka angielskiego w środowisku biznesowym. Egzamin ten jest przeznaczony dla osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym, zapewnia precyzyjny pomiar umiejętności językowych, w zakresie rozumienia ze słuchu, czytania oraz gramatyki.

 

TOEIC® jest obecnie najbardziej popularnym egzaminem na świecie, wybieranym przez menedżerów ds. zarządzania zasobami ludzkimi, specjalistów ds. rekrutacji, uczelnie państwowe oraz prywatne, administrację państwową oraz klientów indywidualnych.

 

Egzamin ma format testu wyboru. Zdający wypełniają kartę odpowiedzi, zaznaczając jedną z sugerowanych odpowiedzi A, B lub C lub A, B, C lub D. Karta odpowiedzi jest następnie przetwarzana przez komputer, który generuje wynik testu na skali punktowej 10-990 punktów.

 

Egzamin TOEIC trwa 2 godziny i składa się z 200 pytań, podzielonych na dwie części:

 

Listening Comprehension (rozumienie ze słuchu)  5 – 495 punktów

Reading Comprehension (czytanie)  5 – 495 punktów

Cała sesja egzaminacyjna trwa około 2,5 godziny.

 

Przebieg Egzaminu

Listening Comprehension (czas trwania: 45 minut) – 100 pytań / zadań testowych

Sekcja I – interpretacja fotografii 10 pytań

Sekcja II – krótkie dialogi sytuacyjne 30 pytań

Sekcja III – dłuższe dialogi, 30 pytań

Sekcja IV – dłuższe wypowiedzi, 30 pytań

Reading Comprehension (czas trwania 75 minut) – 100 pytań / zadań testowych

Sekcja V – uzupełnianie zdań fragmentem najbardziej pasującym do kontekstu  40 pytań

Sekcja VI – uzupełnianie dłuższych tekstów fragmentami pasującymi do kontekstu, 3 teksty po 4 pytania do każdego              12 pytań

Sekcja VII– autentyczne teksty biznesowe i pytania do tekstu, 7 do 10 różnych tekstów

– teksty typu ‘double passages’

 

Oprócz punktacji, zdający otrzymuje również Tabelę Sprawności Językowych, która precyzyjnie określa umiejętności językowe osoby, która zdała test, oraz interpretuje wynik punktowy. Taki sposób prezentacji wyników testu pozwala na przedstawienie wyniku testu wraz z załączonym opisem kompetencji językowych kandydata.

 

Poziom trudności egzaminu

Egzamin został przygotowany z myślą o mierzeniu poziomu wiedzy z języka angielskiego w biznesie. Ocena jest wyrażona w punktach na skali od 10 do 990. Dlatego też, stopień trudności pytań jest zróżnicowany aby precyzyjnie określić na jakim poziomie znajduje się zdający. Zaletą egzaminu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka angielskiego przed przystąpieniem do egzaminu. To egzamin określa poziom zawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał.

 

Przygotowanie do egzaminu

 

Do egzaminu TOEIC® W praktyce można po prostu uczyć się języka angielskiego, a egzamin zdać jako zakończenie etapu nauki i weryfikację swoich postępów. Studenci zdają ten egzamin nawet kilka razy, za każdym razem podnosząc swój wynik i upewniając się, że mądrze inwestują w szkolenia językowe.

 

Przygotowując się do egzaminu należy zwracać uwagę na zasób słownictwa, jego poszerzanie i konsekwentne utrwalanie. Właśnie słownictwo jest kluczem do egzaminu TOEIC® i do języka angielskiego. Warto zatem czytać jak najwięcej autentycznych tekstów, słuchać radia czy oglądać programy informacyjne w telewizji. W miarę możliwości, należy utrzymywać kontakt z osobami obcojęzycznymi, nawet telefonicznie lub przez e-mail. Wówczas mamy szanse ‘eksperymentować’ z językiem i nasza swoboda w posługiwaniu się językiem bardzo szybko się zwiększa. Egzamin TOEIC został stworzony z myślą, aby testować praktyczną znajomość języka angielskiego, stopień swobody w komunikacji.

 

Uznawalność

 

Firmy i instytucje

 

Egzamin TOEIC jest szczególnie popularny wśród wiodących i najbardziej prestiżowych pracodawców, gdzie znajomość języka angielskiego jest kluczowym elementem kompetencji każdego pracownika. 

 

Wyniki egzaminu TOEIC a CEFR:

 

A1 = 120 punktów

A2 = 225 punktów

B1 = 550 punktów

B2 = 785 punktów

C1 = 945 punktów*

* punktacja sugerowana przez ETS, poparta przeprowadzonymi badaniami 

 

Terminy egzaminów

 

Egzamin TOEIC jest organizowany w sesjach otwartych, odbywających się regularnie na terenie całego kraju oraz może zostać przeprowadzony na żądanie, w dowolnie wybranym terminie. W Dobrej Szkole sesje egzaminacyjne organizowane będą wyłącznie dla naszych kursantów pod koniec trwania kursu - szczegóły będa ustalane z każdą grupą osobno.

 

Czas oczekiwania na wyniki

 

Maksymalnie 10 dni roboczych

 

Cena egzaminu to 430 złotych

(egzamin, raport wyników i Certyfikat TOEIC)

Cena egzaminu dla Słuchaczy kursów grupowych 2021/2022   w Dobrej Szkole:

JEDYNE 100 ZŁ

 

Certyfikaty TOEIC

 

Zdający otrzymują certyfikaty w 5 kolorach, w zależności od wyniku punktowego 10-990 punktów

 

pomarańczowy: 10 – 215 punktów

brązowy: 220 – 465 punktów

zielony: 470 – 725 punktów

niebieski: 730 – 855 punktów

złoty: 860 – 990 punktów

bottom of page