Co musisz wiedzieć o egzaminie ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego jest przeprowadzany wyłącznie w formie pisemnej. Nie ma podziału na poziom podstawowy i rozszerzony. Egzamin trwa 90 minut.

Poziom trudności jest wyższy od wcześniejszego egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym (pomimo krótszego okresu nauki!). Oczekuje się, że uczeń klasy 8 osiągnie czynnie poziom A2+ , a biernie poziom B1! Z tego względu w Dobrej Szkole przygotowujemy uczniów do egzaminu w grupach zarówno na poziomie A2+ (TEENS 1) jak i B1 (TEENS 2).

W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zarówno zadania zamknięte (w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych), jak i otwarte (w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). Większość zadań otwartych wymaga uzupełnienia podanego tekstu jednym lub kilkoma słowami. Wśród zadań otwartych znajdzie się również zadanie polegające na napisaniu własnej dłuższej wypowiedzi pisemnej. Za zadania otwarte możesz otrzymać aż ok. 40% punktów!

Arkusz egzaminacyjny z języka obcego nowożytnego obejmuje następujące części:

• Rozumienie ze słuchu

-• Znajomość funkcji językowych

-• Rozumienie tekstów pisanych

-• Znajomość środków językowych

-• Wypowiedź pisemna.

W Dobrej Szkole przygotowujemy uczniów do zdania egzaminu już od najmłodszych klas szkoły podstawowej rozwijając umiejętności na wszystkich powyższych obszarach oraz w zakresie komunikacji ustnej. Mimo że egzamin ósmoklasisty nie ma części ustnej, nie rezygnujemy z rozwijania tej sprawności na poziomach TEENS 1 i 2 – oprócz tego, że jest to kluczowa życiowa umiejętność, część ustna i tak pojawi się prędzej czy później na innych egzaminach, np. maturalnym!

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w tym roku szkolnym w maju, a część językowa przypada na 27 maja 2021 r. ( czwartek) o godz. 9:00.

POWODZENIA! 🙂

TU znajdziesz przykładowe arkusze.

TU znajdziesz szczegółowe informacje o egzaminie oraz zakres obowiązujących struktur gramatycznych i słownictwa.

Autorka: Katarzyna Kliniewska, metodyczka Dobrej Szkoły

Ostatnie wpisy