Kursy dla młodzieży

przygotowani do życia

DOBRE KURSY TEENS

JĘZYK ANGIELSKI
I
JĘZYK HISZPAŃSKI

zajecia w klasie

dobra metoda
teens

Na kursach dla młodzieży dominującym elementem metody, tak jak w innych grupach wiekowych, jest podejście komunikacyjne, które koncentruje się na zdobyciu biegłości językowej i swobody wypowiadania się dzięki bogatym interakcjom w języku obcym – na lekcji i poza nią.

W sposób dla młodego słuchacza atrakcyjny, motywujący i efektywny dbamy o rozwój wszystkich sprawności językowych i łączymy go ze stopniowym przygotowaniem do egzaminów – tych w szkołach publicznych (egzamin ósmoklasisty i matura) oraz międzynarodowych certyfikatów (np. B2 First for Schools).

Dzięki Dobrej Metodzie młody słuchacz nie tylko rozwinie wszechstronnie swój potencjał językowy, ale również kompetencje zwane kluczowymi umiejętnościami XXI wieku (m. in. krytyczne myślenie, umiejętność rozwiązywania problemów, współpracy, efektywnej komunikacji, analizy i oceny informacji, ciekawość świata).

KURS TEENS – j. Angielski

– Grupy do 10 słuchaczy
– Materiały do zajęć w cenie kursu

praca zespolowa

Stacjonarnie lub ONLINE do wyboru dla młodzieży szkolnej od 7 klasy Szkoły Podstawowej

Poziomy: od A1 do C2

Cennik

120 x 45 min – 2800 zł
(4 x 45 min w tygodniu)

Opcja TEENS WEEKEND (piątek lub sobota)
90 x 45 min – 2100 zł

 

KURS TEENS – j. Hiszpański

– Grupy do 10 słuchaczy
– Materiały do zajęć w cenie kursu

praca zespolowa

Stacjonarnie dla młodzieży szkolnej od 7 klasy Szkoły Podstawowej

Poziomy: od A1 do C2

Cennik

60 x 45 min – 1400 zł

 

KURS TEENS
MATURA

Język Angielski

zajecia w klasie

KURS TEENS
MATURA

Stacjonarnie lub ONLINE do wyboru – kurs języka angielskiego przygotowujący do zdania egzaminu maturalnego.

Cennik

B1 – 50 x 60 min – 
(1 x 120 min w tygodniu)

B2 – 100 x 45 min – 2200 zł
(1 x 180 min w tygodniu)