top of page

KURSY KIDS - JĘZYK ANGIELSKI

GRUPA WIEKOWA 4-6 LAT

Szczęśliwe dzieci z książkami

DOBRA METODA KIDS

Dzieci uczą się angielskiego i poznają świat wraz z rówieśnikami z całego świata dzięki multimedialnym materiałom National Geographic Learning.

 

Naszej metodzie dla najmłodszych dzieci przyświeca założenie, że jest to okres pobudzania naturalnej ciekawości poznawczej i rozbudzania motywacji przez budowanie pozytywnych skojarzeń z nauką języka. Aby nauka ta budziła zainteresowanie dziecka i była efektywna, wykorzystujemy wybrane elementy różnych metod oraz osiągnięcia neurodydaktyki (nauczania przyjaznego mózgowi):

 

nastawienie na komunikację i zanurzenie w języku (interakcja z lektorem i między dziećmi zachodzi w maksymalnym stopniu w języku obcym)

nauka przez zabawę dostosowaną do etapu rozwoju (różnorodne zabawy, w tym zabawy ruchowe, pozwalają na wielokrotne powtórzenie tego samego materiału językowego z równoczesnym utrzymaniem zainteresowania i zaangażowania dzieci)

 

angażowanie do nauki wszystkich zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku itd. (wszechstronne doświadczanie świata pozwala łatwiej i na dłużej zapamiętywać poznawane wyrażenia)

 

wykorzystanie piosenek, rymowanek, powtarzających się na lekcji rutyn (rytm, melodia i powtarzalność wspomagają zapamiętywanie)

 

Dzięki takiemu doborowi elementów metody nauczania nauka języka w Dobrej Szkole jest efektywna, ekscytująca i motywująca.

Story Time

KURSY KIDS 

GRUPY DO 8 DZIECI / MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO ZAJĘĆ WLICZONE SĄ W CENĘ KURSU!

 

KURS KIDS

 

Stacjonarny kurs języka angielskiego dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat

Poziom: pre-A1

Wymiar godzinowy:

KIDS 1 i 2 - 60 x 35 min. (zajęcia 2 razy w tygodniu) - 1500 zł (po rabacie 1200 zł)

KIDS 3 - 60 x 60 min. (zajęcia 2 razy w tygodniu) - 1800zł (po rabacie 1500 zł)

Opcja KIDS WEEKEND (piątek lub sobota)

Wymiar godzinowy:

KIDS 1 i 2 - 30 x 60 min. - 1500 zł (po rabacie 1200 zł)

KIDS 3 - 30 x 70 min. - 1600 zł (po rabacie 1300 zł)

Kotwica 1

KURSY JUNIOR - JĘZYK ANGIELSKI

GRUPA WIEKOWA I-VI KLASA SP

wiatraczek Dzieci

DOBRA METODA JUNIOR

GRUPA WIEKOWA (I-VI KLASA SP)

Nasza metoda łączy w sobie najskuteczniejsze elementy kilku sprawdzonych podejść do nauczania dzieci. Najważniejszym jej składnikiem jest metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning) rekomendowana przez Komisję Europejską.

Koncepcja ta polega na nauczaniu języka razem z nauczaniem zagadnień z innych dziedzin – na przykład przyrody, geografii, matematyki czy sztuki. Dzięki temu elementy realnego świata, który dzieci właśnie poznają, zostają przeniesione na lekcje języka.

            Równie istotny składnik to metoda komunikacyjna, która zakłada, że uczymy się języka wchodząc w interakcje i porozumiewając się w języku obcym we wszystkich sytuacjach występujących na lekcji.

            Z kolei metoda immersji językowej (zanurzenia w języku) uzupełnia powyższe przez możliwie maksymalne otoczenie dziecka językiem w sytuacji, kiedy nie może ono przyswajać go przebywając po prostu w kraju anglojęzycznym.

            Na naszych lekcjach przywiązujemy też uwagę do rozwijania umiejętności kluczowych w XXI wieku – oprócz komunikacji są to: krytyczne myślenie, współpraca i kreatywność. Dbamy o rozwój  wszystkich sprawności językowych w sposób zintegrowany oraz różnych typów inteligencji (emocjonalnej, społecznej, interpersonalnej itd.) oddziałując na wszystkie zmysły.

Dzięki takiemu doborowi składników naszej metody lekcje w Dobrej Szkole są ekscytujące, efektywne i rozbudzają pasję poznawczą.

chalkboard Drawings

KURSY JUNIOR

GRUPY DO 8 DZIECI / MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO ZAJĘĆ WLICZONE SĄ W CENĘ KURSU!

KURS JUNIOR

 

Stacjonarny kurs języka angielskiego dla dzieci z klas I – VI

Poziom: od pre-A1 do A2

Wymiar godzinowy: 

JUNIOR 1-3 120 x 35 min. (zajęcia 2 x 70 min. w tygodniu) - 1900zł (po rabacie 1600 zł)

JUNIOR 4-6 120 x 45 min. (zajęcia 2 x 90 min. w tygodniu) - 2400 zł (po rabacie 2000 zł)

Opcja JUNIOR WEEKEND (piątek lub sobota)

Wymiar godzinowy:

JUNIOR 1-3 60 x 60 min. (zajęcia 2 x 60 min. raz w tygodniu) - 1800 zł (po rabacie 1550 zł)

JUNIOR 4-6 90 x 45 min. (zajęcia  3 x 45 min. raz w tygodniu) - 1900 zł (po rabacie 1650 zł)

KURS JUNIOR ONLINE

Zdalny kurs języka angielskiego dla dzieci z klas I – VI

Wymiar kursu i ceny jak na kursach stacjonarnych

Kursy dla dzieci: Kursy
bottom of page