Kursy dla dzieci

Nauka nie może być nudna

KURSY KIDS
JĘZYK ANGIELSKI

GRUPA WIEKOWA

4-6 LAT

Szczesliwe dzieci z ksiazkami

dobra metoda
kids

Dzieci uczą się angielskiego i poznają świat wraz z rówieśnikami z całego świata dzięki multimedialnym materiałom National Geographic Learning.

ng

– Naszej metodzie dla najmłodszych dzieci przyświeca założenie, że jest to okres pobudzania naturalnej ciekawości poznawczej i rozbudzania motywacji przez budowanie pozytywnych skojarzeń z nauką języka. Aby nauka ta budziła zainteresowanie dziecka i była efektywna, wykorzystujemy wybrane elementy różnych metod oraz osiągnięcia neurodydaktyki (nauczania przyjaznego mózgowi):

– nastawienie na komunikację i zanurzenie w języku (interakcja z lektorem i między dziećmi zachodzi w maksymalnym stopniu w języku obcym)

nauka przez zabawę dostosowaną do etapu rozwoju (różnorodne zabawy, w tym zabawy ruchowe, pozwalają na wielokrotne powtórzenie tego samego materiału językowego z równoczesnym utrzymaniem zainteresowania i zaangażowania dzieci)

– zangażowanie do nauki wszystkich zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku itd. (wszechstronne doświadczanie świata pozwala łatwiej i na dłużej zapamiętywać poznawane wyrażenia)

– wykorzystanie piosenek, rymowanek, powtarzających się na lekcji rutyn (rytm, melodia i powtarzalność wspomagają zapamiętywanie)

Dzięki takiemu doborowi elementów metody nauczania nauka języka w Dobrej Szkole jest efektywna, ekscytująca i motywująca.

KURSY KIDS

– Grupy do 8 dzieci
– Materiały do zajęć w cenie kursu

Story Time

Stacjonarny kurs języka angielskiego dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat

Poziom: pre-A1

Cennik

KIDS 4 i 5 – 60 x 60 min – 1760 zł
(zajęcia 2 razy w tygodniu)

KIDS 6 – 60 x 60 min – 1760 zł
(zajęcia 2 razy w tygodniu)

 

Opcja KIDS WEEKEND (piątek lub sobota)

KIDS 4 i 5 – 30 x 60 min – 1200 zł

KIDS 6 – 30 x 70 min – 1200 zł

KURSY JUNIOR
JĘZYK ANGIELSKI

GRUPA WIEKOWA
I-VI KLASA SP

wiatraczek Dzieci

dobra metoda
junior

Nasza metoda łączy w sobie najskuteczniejsze elementy kilku sprawdzonych podejść do nauczania dzieci. Najważniejszym jej składnikiem jest metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning) rekomendowana przez Komisję Europejską.

Koncepcja ta polega na nauczaniu języka razem z nauczaniem zagadnień z innych dziedzin – na przykład przyrody, geografii, matematyki czy sztuki. Dzięki temu elementy realnego świata, który dzieci właśnie poznają, zostają przeniesione na lekcje języka.

            Równie istotny składnik to metoda komunikacyjna, która zakłada, że uczymy się języka wchodząc w interakcje i porozumiewając się w języku obcym we wszystkich sytuacjach występujących na lekcji.

            Z kolei metoda immersji językowej (zanurzenia w języku) uzupełnia powyższe przez możliwie maksymalne otoczenie dziecka językiem w sytuacji, kiedy nie może ono przyswajać go przebywając po prostu w kraju anglojęzycznym.

            Na naszych lekcjach przywiązujemy też uwagę do rozwijania umiejętności kluczowych w XXI wieku – oprócz komunikacji są to: krytyczne myślenie, współpraca i kreatywność. Dbamy o rozwój  wszystkich sprawności językowych w sposób zintegrowany oraz różnych typów inteligencji (emocjonalnej, społecznej, interpersonalnej itd.) oddziałując na wszystkie zmysły.

Dzięki takiemu doborowi składników naszej metody lekcje w Dobrej Szkole są ekscytujące, efektywne i rozbudzają pasję poznawczą.

KURSY JUNIOR

– Grupy do 8 dzieci
– Materiały do zajęć w cenie kursu

chalkboard Drawings

Stacjonarny kurs języka angielskiego dla dzieci z klas I – VI

Poziom: od pre-A1 do A2

Cennik

JUNIOR 1 i 3 – 120 x 35 min – 2000 zł
(zajęcia 2 x 70 min. w tygodniu)

JUNIOR 4 i 6 – 120 x 45 min – 2400 zł
(zajęcia 2 x 90 min. w tygodniu)

Opcja JUNIOR WEEKEND (piątek lub sobota)

JUNIOR 1 i 3 – 60 x 60 min – 1900 zł
(zajęcia 2 x 60 min. raz w tygodniu)

JUNIOR 4 i 6 – 90 x 45 min – 1900 zł
(zajęcia  3 x 45 min. raz w tygodniu)

KURS JUNIOR ONLINE

Zdalny kurs języka angielskiego dla dzieci z klas I – VI

Wymiar kursu i ceny jak na kursach stacjonarnych

KURSY JUNIOR
JĘZYK HISZPAŃSKI

GRUPA WIEKOWA
I-VI KLASA SP

wiatraczek Dzieci

KURSY JUNIOR

– Grupy do 8 dzieci
– Materiały do zajęć w cenie kursu

chalkboard Drawings

Stacjonarny kurs języka hiszpańskiego dla dzieci z klas I – VI

Cennik

JUNIOR 1 – 3 – 120 x 35 min – 2000 zł
(zajęcia 2 x 70 min. w tygodniu)

JUNIOR 4 – 6 – 60 x 60 min – 1900 zł
(zajęcia 1 x 125 min. w tygodniu)