TOEIC® (Test of English for International Communication)

TOEIC® (Test of English for International Communication)

Listening and Reading Test

Uznawany przez ponad 10 000 wiodących firm, korporacji i organizacji, egzamin TOEIC® jest egzaminem sprawdzającym znajomość języka angielskiego w środowisku biznesowym. Egzamin ten jest przeznaczony dla osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym, zapewnia precyzyjny pomiar umiejętności językowych, w zakresie rozumienia ze słuchu, czytania oraz gramatyki.

grafika

TOEIC® jest obecnie najbardziej popularnym egzaminem na świecie, wybieranym przez menedżerów ds. zarządzania zasobami ludzkimi, specjalistów ds. rekrutacji, uczelnie państwowe oraz prywatne, administrację państwową oraz klientów indywidualnych.

FORMAT EGZAMINU

Egzamin ma formę testu wyboru. Zdający wypełniają kartę odpowiedzi, zaznaczając jedną z sugerowanych odpowiedzi. Karta jest następnie przetwarzana przez komputer, który generuje wynik testu na skali punktowej 10-990 punktów.

Egzamin TOEIC trwa 2 godziny i składa się z 200 pytań, podzielonych na dwie części:

Listening Comprehension (rozumienie ze słuchu) 5 – 495 punktów

Listening Comprehension (czas trwania: 45 minut) – 100 pytań / zadań testowych

Sekcja I – interpretacja fotografii: 10 pytań

Sekcja II – krótkie dialogi sytuacyjne (pytanie-odpowiedź): 30 pytań

Sekcja III – dłuższe dialogi, 10 dialogów po 3 pytania do każdego: 30 pytań

Sekcja IV – dłuższe wypowiedzi, ogłoszenia itp., 10 wypowiedzi po 3 pytania do każdej: 30 pytań

Reading Comprehension (czytanie) 5 – 495 punktów

Reading Comprehension (czas trwania 75 minut) – 100 pytań / zadań testowych

Sekcja V – uzupełnianie zdań fragmentem najbardziej pasującym do kontekstu: 40 pytań

Sekcja VI – uzupełnianie dłuższych tekstów fragmentami pasującymi do kontekstu, 3 teksty po 4 pytania do każdego: 12 pytań

Sekcja VII

– autentyczne teksty biznesowe i pytania do tekstu, 7 do 10 różnych tekstów: 28 pytań

– teksty typu ‘double passages’ – dwa powiązane ze sobą teksty do przeczytania z pytaniami poniżej: 20 pytań

Cała sesja egzaminacyjna trwa około 2,5 godziny.

blog egzamin

WYNIKI

Standardowo, wyniki są znane w maksymalnie 10 dni roboczych. Zdający otrzymuje certyfikat oraz Raport Wyników maksymalnie po 4 tygodniach od sesji. Oprócz punktacji, zdający otrzymuje również Tabelę Sprawności Językowych, która precyzyjnie określa umiejętności językowe osoby, która zdała test, oraz interpretuje wynik punktowy. Taki sposób prezentacji wyników testu pozwala na przedstawienie wyniku testu wraz z załączonym opisem kompetencji językowych kandydata.

POZIOM TRUDNOŚCI EGZAMINU

Egzamin został przygotowany z myślą o mierzeniu poziomu wiedzy z języka angielskiego. Nie można go nie zdać – ocena jest wyrażona w punktach na skali od 10 do 990, aby precyzyjnie określić na jakim poziomie znajduje się zdający. Zaletą egzaminu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka angielskiego przed przystąpieniem do egzaminu. To egzamin określa poziom zaawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał.

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU

Do egzaminu TOEIC® można przygotować się po prostu ucząc się języka angielskiego na kursie, a egzamin zdać jako zakończenie etapu nauki i weryfikację swoich postępów. Uczący się zdają ten egzamin nawet kilka razy, za każdym razem podnosząc swój wynik i upewniając się, że mądrze inwestują w szkolenia językowe.

Przygotowując się do egzaminu należy zwracać uwagę na zasób słownictwa, jego poszerzanie i konsekwentne utrwalanie. Właśnie słownictwo jest kluczem do egzaminu TOEIC® i do znajomości języka angielskiego. Warto zatem czytać jak najwięcej autentycznych tekstów, słuchać radia czy oglądać programy informacyjne w telewizji. W miarę możliwości, należy utrzymywać kontakt z osobami obcojęzycznymi, nawet telefonicznie lub przez e-mail. Egzamin TOEIC został stworzony z myślą, aby testować praktyczną znajomość języka angielskiego, stopień swobody w komunikacji.

TOEIC i CEF (Common European Framework of Reference)

Wyniki egzaminu TOEIC odnoszą się do poziomów Rady Europy w następujący sposób:

A1 = 120 punktów

A2 = 225 punktów

B1 = 550 punktów

B2 = 785 punktów

C1 = 945 punktów*

TERMINY EGZAMINÓW

Egzamin TOEIC jest organizowany w sesjach otwartych, odbywających się regularnie na terenie całego kraju oraz może zostać przeprowadzony na żądanie, w dowolnie wybranym terminie. W Dobrej Szkole sesje egzaminacyjne będą organizowane wyłącznie dla naszych kursantów na zakończenie kursu.

KOSZT EGZAMINU

Cena egzaminu w 2021 r.vto 430 zł (przeprowadzenie egzaminu oraz certyfikat i raport wyników). Słuchacze kursów grupowych dla dorosłych i młodzieży szkół średnich w Dobrej Szkole przystępują do egzaminu bezpłatnie, w cenie kursu! 🙂

blog toeic

Autorka: Katarzyna Kliniewska – metodyczna w Dobrej Szkole

Ostatnie wpisy